Bestuursnieuws Kanotities 2018 nr 5

Staatssubsidie op bouw sportaccommodaties
De regering heeft een subsidieregeling vastgesteld voor de (ver)bouw van accommodaties, onderhoud en materialen. Wellicht kunnen kanoverenigingen daarvan profiteren. De regeling is alleen bestemd voor amateurverenigingen met leden uit de eigen regio. De kanoverenigingen zijn via de Verenigingsbrief 11 nader over dit onderwerp geïnformeerd.

Erkende opleidingen
Wat zijn erkende kano-opleidingen? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 3 registers met erkende onderwijsinstellingen. Opleidingen bij kanoverenigingen vallen hier niet onder. Maar elke wettelijk erkende organisatie (club, bond enz.) kan zijn eigen criteria vaststellen en getuigschriften uitreiken, waarbij het natuurlijk logisch is dat de door de praktijk gevormde landelijk gebruikelijke vaardigheidseisen de basis vormen.

Eind vorige eeuw stelde de TKBN een opleidingsboek voor kanoinstructeurs samen; een gediplomeerde (en binnen de TKBN kanovarende) sportleraar was de hoofdauteur. Nieuwe instructeurs van de TKBN en de toenmalige NKB liepen stage bij de auteur en ook nu nog is het boek de basis voor instructeursopleidingen. Verenigingen kunnen het via het TKBN-secretariaat aanvragen.

Helpen besturen iets voor jou?
In het bestuur is er geregeld wel iets te doen waar we extra hulp bij kunnen gebruiken. Je weet: vele handen maken licht werk. Bijvoorbeeld adverteerders zoeken, de stand op de winterdag organiseren, PR maken, tochtideeën schrijven voor Kanotities, knelpunten en stremmingen verzamelen. Of er ontstaat tijdens een bestuursvergadering een spontaan idee en daar zoeken we dan iemand voor. Je hoeft niet mee te doen aan elke bestuursvergadering, al zijn dat er niet veel met 6 per jaar. En heb je ervaring met besturen en wil je daaraan bijdragen? Wees welkom! Reacties graag aan de secretaris van de TKBN.

Veranderend beleid gemotoriseerde pleziervaart
Zoals in het vorige bestuursnieuws is gemeld heeft de TKBN een standpunt bepaald m.b.t. een landelijke trend om pleziervaart met brandstofmotoren te weren in natuurgebieden of stadszones. In Kanotities nr 5 lees je dit standpunt.