Bestuursnieuws Kanotities 2018 nr 4

Project Aquapunctuur Noord-Holland
Met dit project beoogt de provincie Noord-Holland de waterrecreatie maximaal te stimuleren bij een minimale investering. Op regionale ambitiekaarten worden vragen en wensen vanuit de watersportsector vastgelegd. Zo worden via de TKBN-regiovertegenwoordiger niet alleen wensen m.b.t. kanoroutes maar ook de locatie van kanoverenigingen in de provincie op de kaart gezet.

Zienswijze Waddenkwartier Lauwersoog
De regiovertegenwoordiger heeft namens de TKBN en samen met andere watersportorganisaties een zienswijze ingediend tegen de plannen om het bestemmingsplan bij de haven van Lauwersoog zodanig te wijzigen, dat de bouw van een reusachtig complex als Werelderfgoedcentrum met gebouwen tot 30 meter hoog mogelijk wordt. Bij de status van werelderfgoed die de Waddenzee als uniek natuurgebied heeft past geen horizon ontsierende hoogbouw. Voor de kanosport speelt als direct belang dat door de bouw van dit complex de havenfaciliteiten voor zeekanoërs verloren dreigen te raken.

Uitbreiding kleinschalig kamperen Loosdrecht
Naast het bericht over paalkamperen op Loosdrecht in de vorige Kanotities en eerdere publicatie van kleinschalig kamperen voor kanovaarders bij jachthaven De Vrijbuiter, is in overleg met de TKBN-regiovertegenwoordiger, de gemeente Wijde Meren en het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen bereikt dat kortverblijf kamperen ook mogelijk is bij jachthaven De Watervogels.

Veiligheid – de nieuwe Vaarbewaarkaart
Ter ere van het tienjarig jubileum van ‘Varen doe je Samen!’ werd in 2017 de Vaarbewaarkaart ontwikkeld. Deze handige kaart geeft een overzicht van vaartips, regels en seinen. De kaart is bedoeld voor vaarders die voor het eerst het water op gaan of die niet zo vaak varen. De nieuwste versie van de Vaarbewaarkaart is te downloaden op de TKBN-website in het menu Kanosport / Veiligheid.

Oproep: kano-opleidingen gezocht
De opleidingsmogelijkheden voor kanovaren in ons land zijn beperkt en kennen soms enige drempels qua toegankelijkheid. Wij zijn benieuwd welke zelfstandige kanoscholen er in ons land zijn die o.a. opleiden voor KVA, KVT, ZV, ZVE, kano-instructeur. Graag reacties naar info@tkbn.nl.

Veranderend beleid gemotoriseerde pleziervaart
Er is een trend gaande dat pleziervaart met diesel- en/of benzinemotoren verboden wordt in bepaalde natuurgebieden of stadszones. Kanovaren in de natuur is natuurlijk plezieriger als dat zonder motorlawaai en uitlaatgassen kan. Onze regiovertegenwoordigers krijgen weleens te maken met vragen op dit gebied. In het bestuur wordt besproken welk standpunt bij de TKBN past. Het is ook een geschikt onderwerp voor onze jaarlijkse beleidsvergadering.