Bestuursnieuws Kanotities 2018 nr 2

Verslag Algemene Vergadering
Lees in Kanotities nr 2 het verslag van de Algemene Vergadering  plus de Beleidsvergadering.

NOCNSF en subsidies
Wil een vereniging in aanmerking komen voor bouwsubsidie dan eisen subsidiegevers veelal dat de vereniging is aangesloten bij NOCNSF. N.a.v. bouwplannen bij twee verenigingen heeft het bestuur onderzocht welke mogelijkheden er zijn. Aansluiting bij NOCNSF vergt een langdurige procedure van toetreding, leidt tot verhoging van de contributie en tot het moeten voldoen aan allerlei voor recreatieve kanovaart onnodige regelgeving. Voor een TKBN-vereniging is er een goed alternatief om aan de eis van de subsidiegever te voldoen.

Geen contributieverhoging in 2019
In Kanotities nr 1 van dit jaar is in de agenda voor de Algemene Vergadering een voorstel voor contributieverhoging vermeld. Motivatie was indexering van de inflatie in de afgelopen jaren en de mogelijke gevolgen van aansluiting bij NOCNSF. Nu dit laatste vervalt ziet het bestuur geen reden om de contributie in 2019 te verhogen.

Gebruik Facebook
Het bestuur vraagt om meer aandacht voor de Facebookpagina en vraagt aan actieve Facebookers onder onze leden om vers-van-de-pers na een tocht een bericht in te sturen. Het gaat erom dat hoe meer leden eraan meewerken des te groter het bereik wordt en daarmee de interesse voor de kanosport toeneemt.

AVG privacywet
Deze wet maakt duidelijk dat gegevens die voor het lidmaatschap worden vastgelegd niet zonder toestemming van een lid mogen worden gebruikt voor andere doeleinden. De risicovolle punten van deze wet spelen niet bij de TKBN; wij leggen geen gevoelige persoonsgegevens vast, leveren geen persoonsgegevens aan derden, het staat niet op de site of in de cloud. De verenigingen hebben via de verenigingsbrief nr 8 informatie gekregen. Het bestuur heeft in de afgelopen maand in een instructie vastgelegd hoe wij omgaan met en voldoen aan de eisen van de AVG. Deze instructie is rechtstreeks afgeleid van het stappenplan van de overheid en bevat kant-en-klare ingevulde formulieren. Verenigingen kunnen deze formulieren aanpassen aan de eigen situatie. De verenigingen krijgen de instructie met formulieren toegestuurd. De leden krijgen in een brief bij Kanotities uitleg over de privacywet.

Plastic ledenpasje stopt
De TKBN stopt met de jaarlijkse uitgifte van het plastic ledenpasje. Het is kostbaar en werd jarenlang gesponsord door Kanocentrum Bloem, waar wij hen zeer dankbaar voor zijn. Om de leden toch een tastbaar bewijs van het lidmaatschap te geven ontvangt u dit jaar een brief waarin het ledenpasje staat afgedrukt. Uiteraard is gekeken naar andere mogelijkheden zoals een pasje dat uitneembaar is uit de brief, maar ook dat is kostbaar bij kleine oplages. En wij letten op de kleintjes. Daar heeft elk lid baat bij!