Bestuursnieuws Kanotities 2018 nr 1

Goede wensen voor 2018
Het bestuur van de TKBN wenst alle leden en relaties een voorspoedig 2018. Moge ieder in het nieuwe jaar weer veel plezier beleven aan onze fijne kanosport.

Betaling contributie en kanoverzekering
Begin 2018 versturen wij de nota’s voor de contributie en kanoverzekering. Vriendelijk verzoek om bij de betaling het nummer dat op de factuur staat te vermelden bij Omschrijving. Met dit nummer kan de ledenadministratie de betaling automatisch verwerken, wat veel tijd scheelt.

Let op:
* Banken letten steeds meer op de juiste naam van de rekening, zet er voortaan voluit “Toeristische Kano Bond Nederland”.
* Gebruik het IBAN-nummer van de ledenadministratie: NL69 INGB 0000 4624 38.

Stort de bank de betaling terug, controleer dan of je misschien de naam verkeerd hebt omschreven. Of nog beter: vraag bij de bank na waarom het is teruggestort.

* Laat niet de omschrijving van de voorgaande betaling staan, het factuurnummer daarvan klopt niet!

Vacatures bestuur
We herhalen ons appèl op de leden: je kunt de TKBN op vele manieren helpen en we hebben je echt nodig. Met een paar mensen erbij is het bestuur weer op volle sterkte. Wat we graag invullen:

Voorzitter; je wordt ingewerkt, leidt de vergaderingen van het bestuur en de jaarlijkse Algemene Vergadering. Je werkt nauw samen met de secretaris en de penningmeester en vertegenwoordigt samen met hen de TKBN. Reken op enkele uren werk per week. Je onderhoudt contact met andere organisaties en legt gemakkelijk contact.

PR-coördinator; een bestuursfunctie, we vergaderen 6x per jaar. Je zorgt voor promotie van de recreatieve kanosport.

Advertenties werven; je start na korte instructie, het kan vanuit huis worden gedaan, het kost je slechts 24 uur per jaar en je werkt in overleg met het bestuurslid voor de redactie.

Neem contact op met secretaris@tkbn.nl als je meer wilt weten van deze vacatures.

AVG privacywet
In mei van dit jaar treedt nieuwe Europese wetgeving over privacy in werking. Elke organisatie moet daar aandacht aan besteden, omdat ook het voeren van een ledenadministratie onder deze wet valt. Voor een vereniging die een basale ledenadministratie voert is het geen grote klus. De verenigingen hebben via de verenigingsbrief informatie erover gekregen. De TKBN zelf moet er ook aandacht aan besteden. In de AV komt het ter sprake.

Subsidies voor (nieuw)bouw
Vanuit een vereniging kwam de vraag of de TKBN is aangesloten bij NOCNSF. Dat zou het verkrijgen van een lening of subsidie bij bepaalde subsidiegevers vergemakkelijken. Er zijn veel subsidiemogelijkheden, zie de website Fondswervingonline. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden en brengt het in de AV ter sprake.