Bestuursnieuws Kanotities 2017 nr 6

Betaling contributie en kanoverzekering
Begin 2018 versturen wij de nota’s voor de contributie en kanoverzekering. Vriendelijk verzoek om bij de betaling het nummer dat op de factuur staat te vermelden bij Omschrijving. Met dit nummer kan de ledenadministratie de betaling automatisch verwerken, wat veel tijd scheelt.

Let op:
* Banken letten steeds meer op de juiste naam van de rekening, zet er voortaan voluit “Toeristische Kano Bond Nederland”.
* Gebruik het IBAN-nummer van de ledenadministratie: NL69 INGB 0000 4624 38.

Stort de bank de betaling terug, controleer dan of je misschien de naam verkeerd hebt omschreven. Of nog beter: vraag bij de bank na waarom het is teruggestort.

Vacatures
De oproepen aan de leden voor invulling van vacatures heeft succes. Hartelijk dank aan de leden voor de positieve respons. Voor de redactie hebben zich drie gegadigden gemeld, ook drie voor het gegevensbeheer, plus een regiovertegenwoordiger. Wij zoeken verder naar een voorzitter, regiovertegenwoordigers, een webmaster en iemand voor de PR.

Biesbosch vignet
Het Nationaal Park De Biesbosch voert per 2018 voor elk vaartuig in de Biesbosch een vignet in *). Dit is bedoeld ter dekking van de aanlegkosten van de watersportvoorzieningen in het gebied. De aanlegkosten van een kanosteiger staan echter in geen verhouding tot die voor jachten. Een omdat het vignet per vaartuig geldt, pakt het per recreant voor kano’s veel duurder uit dan voor jachtjes met de familie aan boord. Elders in het land is op openbaar vaarwater gebruikelijk dat kanoën en roeien zijn vrijgesteld van een vignet. De TKBN heeft samen met PeddelPraat en de Roeibond bezwaar ingediend. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.

*) De invoering begin 2018 is niet doorgegaan.
Het Nationaal Park De Biesbosch geeft ter ondersteuning van het gebied de Biespas uit, deze kun je bestellen via de website
https://biespas.nl/product/biespas/.

Kaderdag en belangenbehartiging
In november is de jaarlijkse kaderdag gehouden. Er is weer veel werk verzet door onze belangenbehartigers met prima resultaten. Voorbeelden daarvan staan op de website met als titel “Recente resultaten Belangenbehartiging”. Er is gesproken over versterking van het netwerk van regionaal vertegenwoordigers. Het actualiseren van de ANWB-waterkaarten is besproken. De provincie Noord-Holland gaf een lezing over het onderliggend vaarnetwerk (kleine wateren voor kano’s en sloepen) en koppeling daarvan aan onderhoud en recreatiebehoeften. Voor deze lezing hebben wij ook de belangenbehartigers van de Roeibond en het Watersportverbond uitgenodigd.

Overleg met het WSV
Begin november is het jaarlijks overleg met het Watersportverbond gevoerd. Dit overleg dient het gezamenlijk belang van het openhouden van kanowateren. Bijzonder daarbij is dat de TKBN-regiovertegenwoordigers in meerdere WSV-regioteams de kanobelangen behartigen. Deze samenwerking is op verzoek van het WSV, dat onvoldoende kanovaarders voor deze teams heeft. Wij ondersteunen dit graag en het onderstreept het belang van de TKBN voor de recreatieve kanosport. Wij hebben het Biesboschvignet ter sprake gebracht en de onwenselijkheid daarvan voor de kanovaart.

Update ANWB waterkaarten
De TKBN-regiovertegenwoordigers krijgen geregeld via een WSV-regioteam de vraag om de ANWB-waterkaarten bij te werken voor de kanosport. Zo is een bijdrage gegeven in Groningen, Friesland, Noord-Holland Zuid, Zuid-Holland Noord en recent de Vechtplassen. Het is een goed voorbeeld van de samenwerking waarbij de TKBN de kanobelangen behartigt. Opgemerkt is dat op de waterkaarten het onderliggend vaarnetwerk voor kano’s ontbreekt, evenals het logo van de TKBN.

TKBN-stickers
De oude stickers zijn op, een nieuw ontwerp is gemaakt en deze wordt via Kanotities onder de leden verspreid. Oorspronkelijk zou de sticker de tekst “30 jaar TKBN” mee krijgen, maar dat maakt de stickers volgend jaar alweer verouderd. Meer stickers zijn te bestellen via de website.

Verenigingssoftware
In de Algemene Vergadering heeft de kascommissie aangedrongen om te zoeken naar een verenigingsprogramma waarin de ledenadministratie is geïntegreerd met de boekhouding. Zulke software bestaat bij grote sportbonden maar die zijn zeer prijzig. Enkele betaalbare pakketten zijn onderzocht en die gaan mank aan de vereisten voor onze ledenadministratie.

Verenigingsbrief nr 7
Deze brief die aan de verenigingsbesturen is gestuurd waarschuwt voor gemeentelijke controle op roken in de kantine en schenken van alcohol beneden de 18 jaar.