Bestuursnieuws Kanotities 2017 nr 5

Jubileum 25 jaar Kanowaard
Kanowaard uit Heerhugowaard bestaat 25 jaar. De vereniging heeft dit eind september gevierd. Op het programma stonden een vaartocht door het natuurgebied de Oosterdel naar Broek op Langendijk; een lezing over de inpolderingen van Noord-Holland vanaf 1500, de aanleg van wegen, het graven van kanalen en wat daarvan nog te zien is aan de historische lijnen in het landschap; hierna een puzzeltocht in de Oosterdel en tot slot een barbecue.

De vereniging is met dit jubileum gefeliciteerd namens de TKBN en een passend geschenk is aangeboden. De TKBN wenst de vereniging voor de toekomst een bloeiende voortgang in goede gezondheid.

Vervolg vacatures
N.a.v. de inlegbrief bij de vorige Kanotities hebben nog geen kandidaten gereageerd. Wij zoeken mensen erbij om met elkaar het leuke werk in de groeiende TKBN aan te pakken. Denk nu niet dat het grote zware klussen zijn. Bovendien heb je ervaren mensen om je heen. Zo heeft de redactie de drukker die zorgt voor de mooie opmaak van ons blad. En als jij in jouw omgeving in de gaten wilt houden of er geen knelpunt in het vaarwater dreigt, dan steun je de belangenbehartiging. En wij zoeken een formele voorzitter: die taak is niet zwaar in ons ervaren bestuur. Lees het artikel in dit nummer en meld je aan!

Kaderdag en belangenbehartiging
In november houdt de TKBN weer de jaarlijkse dag waarop de belangenbehartiging centraal staat. Hier koppelen we ook terug het jaarlijks overleg met het WSV, dat bedoeld is voor het gezamenlijk belang van het openhouden van kanowateren. Veel kanovaarders die als belangenbehartiger deelnemen in de WSV-regioteams zijn tevens TKBN-lid. Ondanks deze prima inzet heeft de TKBN nog de nodige lege plekken in diverse eigen regio’s. Wil je helpen met het openhouden van vaarwateren, de ogen en oren openhouden voor berichten over veranderingen aan bruggen, kaden, dijken en de wateren zelf in de lokale kranten, neem dan contact met ons op.

Protocol voor grensoverschrijdend gedrag
Vanuit andere organisaties zijn voorbeelden beschikbaar van een protocol voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Hieruit is een compact plan van aanpak voor de TKBN opgesteld. Het biedt houvast ingeval zich ooit een voorval voordoet en dekt meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag: diefstal, geweld, zeden, vandalisme, drugs, alcohol, oplichting. In de Algemene Vergadering van 2018 bespreken we het.