Bestuursnieuws Kanotities 2017 nr 4

30 jaar TKBN
De TKBN bestaat in augustus 30 jaar. Opgericht tijdens een zomers kanokamp is de bond uitgegroeid naar tegen de 3000 leden en bijna 20 verenigingen. Elders in deze Kanotities staat een terugblik op de afgelopen jaren. 30 jaar is een mooi getal, maar geen jubileum zoals zilver of goud. Het 25-jarig jubileum is breed gevierd. De TKBN gaat door, op weg naar het volgende jubileum!

Brief bij Kanotities nr 4
Dit nummer van Kanotities bevat een brief waarin het bestuur een oproep doet aan vrijwilligers. In de Algemene Vergadering van dit jaar is besproken dat het bestuur moet streven naar het voorkomen van dubbelfuncties. Met die opdracht voor ogen is de brief aan de leden ontstaan. Het bestuur zoekt dus naar kandidaten om met elkaar het leuke werk in de groeiende TKBN aan te pakken.

Verenigingsbrief nr 6
Deze brief die aan de verenigingsbesturen is gestuurd bevat 3 hoofdzaken: aandacht voor de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s, het belang daarvan voor sportaccommodaties en spelvormen met de kano, wat ook voor jeugd meer boeit.

De informatie in de vorige verenigingsbrief die ging over de komende omgevingswet is erg op prijs gesteld. We kregen reacties van enkele van onze verenigingen en o.a. van de roeibond.

Vaartochtjes gevraagd
In Kanotities is er behoefte aan meer stukjes over routes die zijn gevaren. Elders in dit nummer vragen wij de leden om hun tochtervaringen te delen met de leden. Door de leden elkaar te laten informeren wordt ons blad steeds aantrekkelijker.

Kopij uit de kanoverenigingen
In de clubbladen van de kanoverenigingen staan vaak interessante artikelen: over gevaren tochten, instructie, een vakantietocht, of een spetterende oefendag op zee. Deze artikelen kunnen heel lezenswaardig zijn voor alle leden. Aan de verenigingen de vraag om alert te zijn op leuke stukjes en deze door te sturen naar de redactie van Kanotities. Mét foto’s.