Bestuursnieuws Kanotities 2017 nr 3

TKBN op FaceBook
Sinds half april heeft de TKBN een eigen Facebookpagina. Het initiatief ertoe is genomen door Huub Bierens, die dit na het aftreden als voorzitter heeft opgepakt. Huub heeft de pagina ontworpen. Als Facebookdeelnemer vind je de pagina vlot, als niet deelnemer vind je ‘m gemakkelijk via onze website. Huub zal de pagina voorlopig bijhouden. Stuur hem foto’s en video’s van TKBN-evenementen, dan zet hij ze op de pagina. Het gaat niet alleen om tochten, maar ook om wetenswaardigheden over belangenbehartiging etc.

Kanoroutes Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Begin mei zijn de kanoroutes officieel geopend met de ingebruikname van een replica van een historische overtoom langs een der vaarroutes. De vaarroutes zijn door de TKBN ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Natuur- en Landschapvereniging Den Hâneker. De routes staan op de TKBN-website bij Kanoroutes/Provincies en op de website www.varenindepolder.nl van Den Hâneker.

Kinderkano naar KV Uitgeest
Vorig jaar is een kinderkano – die de TKBN kreeg van een oud-lid – aangeboden aan de verenigingen. Op dat moment was er geen vraag naar bij de verenigingen. Dit voorjaar heeft de kinderkano alsnog een goede bestemming gekregen bij KV Uitgeest.

Uitbreiding Wildwatercommissie
Het oproepen voor meer menskracht in de wildwatercommissie heeft gelukkig succes gehad. Arno Siemann van KV De Zwolse Peddelaars is de commissie komen versterken. En heeft meteen een kennismakingsdag voor wildwatervaren op de wildwaterbaan in Hardenberg ingebracht. Arno, je medewerking is heel welkom, veel dank!

Welkom aan KV “Onder de Wadden”
De kanovereniging “Onder de Wadden” uit Franeker heeft besloten om zich aan te sluiten bij de TKBN. Wij heten de vereniging van harte welkom. De vereniging heeft het clubgebouw aan het Van Harinxmakanaal in Franeker. De vereniging is opgericht in 1979 en is heel actief met zeevaren.  en is bekend als organisator van de jaarlijkse “Tocht der Tochten”, non-stop langs de Friese Elf Steden.

Particuliere kanowebsites
Een particuliere website vroeg de TKBN om samenwerking v.w.b. het publiceren van kanoroutes, instappunten, enzovoorts. Het zou dubbel werk voorkomen als de TKBN het particulier initiatief zou steunen door nieuwe ontwikkelingen zoals instappunten te publiceren via deze particuliere website. Het is creatief gedacht, maar het moge duidelijk zijn dat de TKBN het eigen werk zelf publiceert. Bovendien is een particulier initiatief dat steunt op een enkeling kwetsbaar: als die persoon wegvalt stopt diens product. Het is lovenswaardig als iemand zich particulier inzet voor de kanosport, en nog mooier zou zijn als zo’n initiatief zich schaart onder een recreatieve kanobond zoals de TKBN.

Ongewenst gedrag in de sport
De overheid heeft een commissie in het leven geroepen om zicht te krijgen op misbruik in de sport. Doel is om sportorganisaties een handreiking te geven over hoe te handelen als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan. Misbruik komt overal voor: ook geloofskringen, zorginstellingen, scholen en peutenspeelzalen komen geregeld ermee in het nieuws. Vanuit andere organisaties zijn voorbeelden beschikbaar van een protocol voor de aanpak van ongewenst gedrag. We pakken dit op, we hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. Het biedt houvast voor hoe om te gaan met leden die een ander lid iets aandoen. Een goed protocol dekt meerdere vormen van ongewenst gedrag: diefstal, geweld, zeden, vandalisme, drugs, alcohol.