Bestuursnieuws Kanotities 2017-2

Terugblik Algemene Vergadering
De AV van 25 maart verliep vlot in goede sfeer. KV De Dolfijnen was onze prima gastheer! Het omvangrijke jaarverslag toont dat veel werk is verzet, met name ook in de belangenbehartiging. Het boekjaar 2016 is met positief saldo afgesloten. Het bestuur is décharge verleend voor het gevoerde beleid. De begroting 2017 is sluitend, de contributie 2018 blijft ongewijzigd. Bij de bestuur benoeming is Huub Bierens afgetreden, het bestuur zal zijn inbreng zeker missen. Huub is met een toespraak plus toepasselijk geschenk bedankt voor zijn waardevolle bijdrage in de afgelopen drie jaar. In de Beleidsvergadering stond de toekomst van de belangenbehartiging centraal. En teruggeblikt is op de aanpak van de ledenwerving. Drie verenigingen zien een opvallende groei met nieuwe leden!

Nieuwe website
In de AV is de nieuwe TKBN-website geïntroduceerd. Deze is tot stand gekomen met inbreng van een pr-deskundige en een professionele websitebouwer, met als doel een informatieve en gebruiksvriendelijke website te krijgen. Zo staan de verenigingen nu met een aparte knop op de hoofdbalk. Extra aandacht is besteed aan de spambeveiliging: emailadressen zijn niet zichtbaar maar werken wel! Dankzij vele vrijwilligersuren die door René van der Zwan zijn besteed is een mooie nieuwe website verkregen. In de AV is René terecht bedankt voor zijn inzet.

Project Instapplaatsen
In de AV is ook het nieuwe project Instapplaatsen getoond. Het toont op de landkaart de plaatsen in ons land waar je een kanotocht kunt starten. Met daarbij de nodige informatie over elke instapplaats. Is een kanoroute bekend bij een instappunt dan wordt het vermeld. Ken je een instappunt dat nog niet op de kaart staat? Vul het sjabloon in en stuur het op. Het systeem is alleen beschikbaar voor leden via Login op de website en staat onder Kanoroutes.

Nieuwe pr-brochure
Eveneens in de AV is de nieuwe TKBN pr-brochure uitgereikt. Het toont op levendige wijze en in een notendop wat de TKBN is, doet en biedt. De verenigingen kunnen de brochure benutten voor eigen PR. Daartoe is er op de eerste pagina plaats voor een sticker of stempel van de vereniging. Verenigingen kunnen gratis een aantal exemplaren verkrijgen bij de secretaris. De brochure is ontworpen door Jits van Beek, vormgever van beroep, die daarvoor ten zeerste wordt bedankt.

Aanpak vacatures
In de AV is nadrukkelijk gesproken over de vacatures. Zonder vrijwilligers heeft verenigingsleven geen toekomst. Dit geldt voor elke vereniging, groot of klein, dus ook voor ons. Oproepen voor vrijwilligers via Kanotities heeft onvoldoende effect. In de AV is geconstateerd dat het persoonlijk benaderen van leden wellicht meer en beter effect heeft. Dit wordt opgepakt. Binnen de TKBN hebben we momenteel vacatures voor de functie van voorzitter. De coördinatie van de belangenbehartiging zal tijdelijk door Jan Eggens worden opgepakt.

Optimaal gebruik nieuwe voorzieningen
RV-er Marten de la Vieter heeft in de AV gepleit om vaker foto’s te maken van het gebruik van nieuwe kanosteigers en die foto’s met een verslagje te sturen aan de lokale kranten, de gemeente en het waterschap. Laat hen weten dat die fraaie voorzieningen daadwerkelijk worden gebruikt!

Kortingsactie kanokamperen
Op verzoek van Natuur en Landschapvereniging Den Hâneker is vanuit de belangenbehartiging in afgelopen jaren veel tijd gestoken in het ontwikkelen van kanoroutes in de Alblasserwaard. Als dank biedt Den Hâneker aan TKBN leden een korting van 25% op de kampeertarieven van een viertal minicampings in de regio. Zie elders in dit nummer voor meer informatie.

Prijzig leerweekend
De NZKV organiseert een leerweekend voor alle zeetochtleiders “om met en van elkaar te leren“. De NZKV voorziet dat dit onderling uitwisselen van kennis forse bedragen vergt. Daarom stelt zij er zelf 1500 euro voor beschikbaar en vroeg aan PP en TKBN ook een bijdrage. Als beiden ook zo’n bedrag geven is er een budget van 4500 euro plus nog de te vragen deelnemersbijdrage. De TKBN begroot echter geen middelen voor activiteiten, die in principe zelf dekkend moeten zijn. En in de TKBN-sfeer van vrijwilligers passen zulke bedragen niet bij een onderling te organiseren weekend.