Bestuursnieuws Kanotities 2017-1

Bestuursleden en kader gezocht
In de komende Algemene Vergadering treedt de voorzitter af en er hebben zich nog geen kandidaten voor deze functie gemeld. Heb je zin om je een tijdje in te zetten voor de kanosport? Wil je jouw bijdrage geven om de TKBN verder te zien groeien? Daar zit je niet voor jaren aan vast. En ook voor andere afgeronde klussen ben je welkom. Neem contact op met het Servicepunt, we zien je reactie graag.

Versterken regionetwerk
Tijdens de kaderdag in november was en in de komende Beleidsvergadering is het regionetwerk een punt van aandacht. Het toegankelijk houden van kanowater is ons aller belang. Daarom zien wij uit naar leden (persoonlijke en via de verenigingen) die willen meehelpen aan het open houden van wateren. Dat kost je geen dagen werk, maar af en toe een paar uur. En de ogen en oren open houden voor berichten over veranderingen aan bruggen, kaden, dijken en de wateren zelf in de lokale kranten. Neem contact op met het Servicepunt, we zien je reactie graag.

Natura 2000 en vaarwateren
Op enkele plaatsen speelt momenteel aandacht voor Natura2000. Zo is in overleg met het watersportverbond een zienswijze ingediend m.b.t. het varen op de beken in de omgeving van het Leenderbos in Brabant. Ook voor het gehele IJsselmeergebied is aandacht gevraagd.

Verenigingsbrief nr4
Deze brief die aan de verenigingsbesturen is gestuurd bevat: veranderend gemeentebeleid, verzekeringen en aansprakelijkheid.

Verzekeringen
Het bestuur heeft met de verzekeraar gesproken om te weten of alles nog altijd goed geregeld is. Extra punt van aandacht hierbij was de bestuurlijke aansprakelijkheid. Onze WA-verzekering dekt de aansprakelijkheid afdoende, inclusief die van het bestuur en de bestuursleden, ook bij de aangesloten verenigingen. Tegenwoordig kent de verzekeringswereld ook het begrip Bestuurders en Toezichthouders Aansprakelijkheid Verzekering (BTA). Deze dekt voor fouten van het bestuur, waarbij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit gaat om vermogensschade, niet om schade (materiele of letsel) die onder de WA valt. Een recent voorbeeld van grote vermogensschade is een voetbalclub van de eredivisie die failliet ging door onbehoorlijk bestuur. In de kanowereld spelen zulke grote vermogens niet en zal een BTA-verzekering niet gauw nodig zijn.