Bestuursnieuws Kanotities 2016-6

Betaling contributie en kanoverzekering
Binnenkort versturen wij de nota’s voor de contributie en kanoverzekering 2017. Vriendelijk verzoek om bij de betaling het factuurnummer te vermelden. Met dit nummer kan de ledenadministratie de betaling automatisch verwerken, wat veel tijd scheelt.

Let op:
* Vul het factuurnummer in bij Omschrijving.
* Banken herkennen bij een betaalopdracht niet altijd de naam “TKBN Ledenadministratie”, gebruik dan voluit “Toeristische Kano Bond Nederland”.
* Gebruik het IBAN-nummer van de ledenadministratie: NL69 INGB 0000 4624 38.

Stort de bank de betaling terug op jouw rekening, controleer dan of je misschien de naam verkeerd hebt omschreven. Of nog beter: vraag bij de bank na waarom het is teruggestort.

Uitbreiding wildwatercommissie gezocht
In de Algemene Vergadering (AV) dit jaar is gevraagd om versterking van de wildwatercommissie. Wij herhalen de oproep: welke ervaren wildwatervaarder wil de commissie komen versterken? Neem contact op met het Servicepunt of rechtstreeks met de Wildwatercommissie,

Gratis flyer ontwerp
In dezelfde AV is de nieuwe TKBN-flyer uitgereikt. Het ontwerp ervan is gratis beschikbaar voor de verenigingen: men kan er de eigen gegevens op zetten. Ben je niet zo handig met de computer? De TKBN kan de flyer aanpassen voor jou vereniging! Neem contact op met het Servicepunt als je interesse hebt. Zo heeft de kanovereniging haar eigen flyer binnen enkele dagen in huis. Handig voor elke vereniging die een PR-actie wil houden.

Persberichten maken
In de brochure Ledenwerving staan enkele voorbeelden van persberichten van kanoverenigingen. Heeft jouw vereniging behoefte aan voorbeelden van persberichten? Vraag ze op via het Servicepunt!

Contacten met Duitse kanobond DKV
Tijdens deelname aan de trektocht op de Oder in Duitsland zijn contacten gelegd. Al eerder enkele jaren geleden op de Werra was er ook al zo’n positief contact. Afgesproken is om enkele tochten voor elkaar open te stellen. Het verlaagt de drempel om in het buurland te gaan varen. Lees er meer over elders in dit nummer.

Verenigingsbrief nr3
Deze brief die aan de verenigingsbesturen is gestuurd bevat: PR voor de club met de landelijke natuurwerkdag, gratis TKBN certificaten voor deelname aan cursussen, aandacht voor wildwatervaren, wat onze regiovertegenwoordigers doen, de jaarlijkse TKBN-kaderdag, gratis brochures over onderkoeling.

Brief van de belastingen over sportloket
De belastingdienst wijzigt de dienstverlening aan sportverenigingen. Alle informatie over belastingen en sport is te vinden op de vernieuwde website belastingdienst.nl/sport. Op deze website gaat het om zaken die ook in de TKBN-brochures over WA en over Wetgeving voor de Kanovereniging staan. In de volgende Verenigingsbrief lezen de verenigingen er meer over.

Kaderdag 2016
Half november is de jaarlijkse dag met de regiovertegenwoordigers gehouden. Op deze dag staan centraal het beleid en de activiteiten die tot doel hebben de kanosport te promoten en de vaarwateren open te houden. Er is weer veel bereikt en meermalen is hierover in Kanotities geschreven. De TKBN heeft ook een aanvulling op het kanovaarwegenrapport gemaakt en dat is op de kaderdag besproken. Wil jij je ook inzetten voor het openhouden van kanowateren? Neem dan contact op met Huub Bierens.