Bestuursnieuws 2016-5

Herfst? Nee lente!
Het is herfst, blaadjes vallen, herfststormen kondigen zich aan en men neigt tot wat somberen. Ook de sport kent de herfst, sombert wat, maakt zich zorgen, praat over WA, veiligheid, vergrijzing, noem maar op. Graag vrolijkt de TKBN de lezer wat op: steeds meer verenigingen zien de TKBN als de bond voor het recreatief kanovaren en de TKBN groeit gestaag. Kortom, de TKBN vaart de koers zoals die met de leden is afgesproken in de Algemene Vergadering in de lente.

Ledengroei
Begin september was het aantal hoofdleden met 5% gegroeid t.o.v. 1 januari. Het is een goed en hoopvol signaal voor wat betreft de actieve recreatieve kanosport. Dit staat in contrast met de grote watersport die vergrijst en waar jachten steeds vaker als recreatieverblijf in jachthavens dienen.

Brochure Ledenwerving
De brochure is het product van de TKBN Beleidsvergadering in maart dit jaar. Het is begin augustus aan de verenigingen gestuurd en er zijn positieve reacties op gekomen. Een leuk signaal uit een der verenigingen is dat de tip om open avonden te organiseren i.p.v. een jaarlijkse open dag een merkbaar effect bij hen heeft op de instroom van nieuwe leden. De brochure is een praktisch stuk ter ondersteuning van de recreatieve kanoverenigingen.

TKBN kanocertificaat
Het kanocertificaat van de TKBN is op verzoek van de Algemene Vergadering 2015 ontstaan. Het is voor cursisten het tastbare bewijs dat met succes is deelgenomen aan een cursus, dat je er wat van hebt opgestoken. Let wel: in de TKBN is geen kanodiploma nodig voor deelname aan een toertochten met kajak of canadees. Het certificaat is een gratis service voor de leden en verenigingen. Het is bedoeld voor verenigingen die hun cursisten een bewijs willen geven dat de cursus met succes is gevolgd. De verenigingen kunnen het opvragen bij de secretaris.

Wildwateractiviteiten
In de Algemene Vergadering 2016 is gevraagd om het wildwatervaren meer te versterken. Met de verenigingen is contact opgenomen om te komen tot een meer gezamenlijke aanpak zodat het wildwatervaren kan groeien. Voor de verenigingen kan dit ook een leden wervend effect hebben.

Bestuursleden en kader gezocht
Heb je zin om je een tijdje in te zetten voor de kanosport? Wil je jouw bijdrage geven om de TKBN verder te zien groeien? Daar zit je niet voor jaren aan vast: ook voor een afgeronde klus ben je welkom. Neem contact op met het Servicepunt, we zien je reactie graag.

Handleiding voor Belangenbehartiging
In de Kaderdag 2015 hebben de regionaal vertegenwoordigers kennis gemaakt met een praktisch document over de onderwerpen waarmee zij in de praktijk te maken kunnen hebben. In Kanotities 2015 nr 6 is hierover gepubliceerd. Dit jaar is deze handleiding geactualiseerd en zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd. Het bevat begrippen zoals de Kaderrichtlijn Water, Natuurbeschermingswet, Recreatieschap, Waterschap, Natura2000, enz. Het overzicht is te gebruiken op de PC en tablet en bevat per onderwerp een hyperlink naar de betreffende instantie of informatie op het internet.