Bestuursnieuws 2016-4

Bestuursleden en kader gezocht
Voor elke vereniging – ook de TKBN – geldt dat vernieuwing van kader noodzakelijk is. Je moet ook geregeld verfrissen, nieuw kader binnenhalen en verjongen opdat je niet vastroest. De TKBN heeft een duidelijke strategie en groeit daardoor, dat geeft meer werk, er zijn wat extra mensen nodig om de actieve lijn voort te zetten. Mensen voor het bestuur en voor afgebakende klussen. Dat kan variëren van webmaster tot voorzitter, van kampeergidsredacteur tot organisator van wildwatertochten, van regiovertegenwoordiger tot maker van gpx-kanoroutes. Met de TKBN kun je alle kanten op. Je zit er niet voor jaren aan vast en het betekent niet wekelijks vergaderen. Neem contact met ons op via het Servicepunt als je iets wilt doen of meer wilt weten.

Lastig om uw contributie en kanoverzekering te betalen?
Enkele leden hebben moeite gehad met het betalen van hun lidmaatschap of kanoverzekering. Daar zijn twee hardnekkige oorzaken van:

1. Sommige banken verlangen 100% nauwkeurigheid in de naamomschrijving van de bankrekening van de TKBN Ledenadministratie.

2. Soms vullen leden het factuurnummer in bij het vakje Betalingskenmerk. Maar dan weigert de bank de betaling omdat het géén betalingskenmerk is, maar gewoon een factuurnummer dat je moet invullen bij de Omschrijving van de betaalopdracht.

Mocht je een herinneringsfactuur van de TKBN hebben gekregen en ben je er zeker van dat je allang hebt betaald, neem dan s.v.p. toch even contact op met ons Servicepunt info@tkbn.nl. Dan kunnen wij nazoeken wat er mis is. En als je per ongeluk dubbel betaald hebt, geen nood, want aan het einde van het jaar controleren wij altijd of er dubbele betalingen zijn gedaan en zo ja dan worden die meteen teruggestort.

Kanosport en de Week van de Watersport
In het Bestuursnieuws van Kanotities nr 2 is opgemerkt dat de verwachtingen van ledenwerving via deze watersportweek niet hoog zijn. Vorig jaar kon je op de website van de watersportweek op een landkaart selecteren waar kanosport werd aangeboden. Dit jaar is deze zoekfunctie minder handig en staan kanoverenigingen tussen zeilscholen en watersportverenigingen die ook kanovaren aanbieden. Daarmee zijn de kanoverenigingen bij de Week van de Watersport veel minder zichtbaar geworden.

Nieuw adres TKBN
Sinds enige tijd is onze postbus opgeheven. Alle papieren post gaat nu naar: TKBN, p/a Bosfazant 1, 3435 SM Nieuwegein. Alle e-post gaat naar het Servicepunt.