Bestuursnieuws 2016-3

Welkom aan KV Jason
Kanovereniging Jason in Krommenie treedt per 1 juli toe tot de TKBN. Wij heten de vereniging van harte welkom. De vereniging heeft haar clubgebouw in Krommenie aan de Busch, van waaruit zowel de wateren in en om Krommenie als het Alkmaardermeer bereikbaar zijn. De vereniging houdt zich bezig met recreatief kanovaren, is opgericht in 1972 en bestaat dus al ruim 40 jaar. De vereniging is bij veel kanovaarders bekend vanwege de jaarlijkse Droogmakerijentochten en de Sluis-tot-Sluistochten. Kijk op de website http://www.kvjason.nl/ voor meer over de vereniging.

Verenigingsbrief nr2
Eerder dan verwacht waren alweer zoveel onderwerpen bijeen, dat Verenigingsbrief 2 uit kwam. De brief die voor de verenigingsbesturen is bestemd en aan hen is gestuurd, behandelt: de nieuwe omgevingswet, zonnepanelen op botenhuis, btw bij watersportverenigingen, vaste telefoon in clubhuis, verenigings-bankrekening, verdwenen leden en hun kano. Kortom, allemaal zaken die binnen een vereniging kunnen spelen.

Brochure ledenwerving
De presentatie in de beleidsvergadering over ledenwerving bij kanovereniging De Futen vormt een prima leidraad voor een praktische en vruchtbare ledenwerving. In de brochure is deze aanpak beschreven en zijn tevens de ervaringen bij andere kanoverenigingen verwerkt. De verenigingen ontvangen de brochure een dezer dagen.

Hardnekkige knelpunten Heiligenbergerbeek
Via enkele kanoverenigingen is gemeld dat in het rondje Leusden-Amersfoort knelpunten blijven bestaan, met name bij de vuilvang in Amersfoort en de brug in de provinciale weg bij Leusden-Zuid. In overleg met de regio vertegenwoordiger wordt het opgepakt.

Postbus is opgeheven
Als u per post iets aan de TKBN stuurt, denk er dan om dat het oude postadres (de postbus in Delft) is opgeheven. Wees er attent op dat in veel brieven en publicaties het oude adres natuurlijk nog staat. Het juiste adres is: TKBN, p/a Bosfazant 1, 3435 SM Nieuwegein.