Bestuursnieuws 2016-2
 

Verenigingsbrief
Verenigingsbrief is een nieuwe activiteit in de TKBN naar een idee van Jan Eggens. In de eerste brief is behandeld: privatisering van sportaccommodaties, hogere kosten voor sportclubs, promotie van verenigingen, belangenbehartiging. De brief is gestuurd aan de kanoverenigingen en gaat over zaken die binnen de clubs kunnen spelen. De bestuursleden van de TKBN-kanoverenigingen kunnen een gratis abonnement op de verenigingsbrief via de secretaris aanvragen.

Brief aan de Waterschappen
Om de bezuinigingen die ook de waterschappen treffen het hoofd te bieden, zoeken de waterschappen extra inkomsten. Zoals het verpachten of verkopen van gronden langs oevers. Dat kan ertoe leiden dat een overdraagmogelijkheid vervalt als de grondstrook niet langer openbaar is. De TKBN schreef de waterschappen hierover aan. Lees meer erover elders in dit nummer.

Brief aan Tweede Kamer fracties
De TKBN heeft bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor een ongelijkheid in het toekennen van subsidies voor zonnepanelen aan sportclubs. De regeling geeft exclusief gebruik van subsidies voor selectieve groepen: het verkrijgen van subsidie is gekoppeld aan de voorwaarde van lidmaatschap van een specifieke sportorganisatie.

Of zonnepanelen voor een kanoclub lonend zijn is twijfelachtig vanwege het lage stroomverbruik (geen veld of sportzaal met lichtinstallaties). Aantrekkelijker lijkt om te investeren in Ledverlichting wat een fractie kost van investeren in zonnepanelen.

Terugblik Algemene Vergadering
De AV van 19 maart is goed bezocht. Prima gastheer was KV De Dolfijnen in Harderwijk. De AV verliep vlot in prettige sfeer, het bestuur is discharge verleend voor het gevoerde beleid. De begroting 2016 is sluitend, de contributie blijft in 2017 ongewijzigd.

In de Beleidsvergadering ’s middags stond de ledenwerving centraal, zie hierna.

Het verslag van de AV is uiterlijk eind mei op de website beschikbaar; met daarin ook uitgebreid de ledenwerving.

Ledenwerving
KV De Futen heeft met een korte heldere uiteenzetting hun succesvolle aanpak van ledenwerving beschreven. Sleutelwoord: aan de weg timmeren, steek er energie in, vang nieuwe leden op, biedt nieuwe leden een actief programma, ga niet uit van één open dag maar een open clubavond per maand, koppel bezoekers een op een aan een ervaren lid. Het resultaat is al 5 jaar een gestage groei van het aantal leden tot circa 100% groei. KV Lekko volgt een vergelijkbare aanpak en kent eveneens een forse ledengroei. Voor de recreatieve kanoverenigingen zijn er tastbare groeikansen!

Week van de Watersport
In de AV is promotie via de Week van de Watersport (WvdW) besproken. De verwachtingen van ledenwerving via deze PR zijn niet hoog. De week valt samen met de voorjaarsvakantie en Hemelvaart, waarin veel clubs op stap zijn. Een der verenigingen kon vorig jaar via de provinciale sportservice gratis meedoen: het gaf geen instroom van leden. Als kanovereniging kun je wel het hele jaar de club promoten via de website van de WvdW. Lees het AV-verslag voor meer.

Kanodiploma
Op voorstel van de AV 2015 is een kanodiploma (bewijs van deelname) ontworpen. De kanoverenigingen kunnen dit gebruiken voor deelnemers aan kanocursussen. Neem contact op met de secretaris voor de (gratis) verkrijgbaarheid.