Bestuursnieuws 2016-1

Verbetering kanoverzekering
In overleg met de verzekeraar is de dekking van de kanoverzekering verbeterd. Alle binnenwateren van Europa zijn nu gedekt, ook de Middellandse Zee tot 3 mijl uit de kust van de Europese landen, en de Noorse, Zweedse en Deense fjorden tot 3 mijl uit de kust (gemeten vanuit de landtongen van het fjord). De Nederlandse Noordzeekust is uitgebreid met België. De beperking dat de dekking alleen geldt voor tochten in bondsverband is vervallen. Nieuwe eis is dat de kustdekking uitsluitend van kracht is tot een voor die dag voorspelde maximale windkracht van 4 Bft.

Samenwerking belangenbehartiging
Wij horen weleens geruchten over meer samenwerking tussen de TKBN en het WSV. Elders in dit nummer geven wij onze visie over belangenbehartiging en onze koers als bond. Daarin wordt uitgelegd dat wij op regioniveau prima samenwerken met het WSV, maar dat er geen noodzaak is dit op andere fronten verder uit te breiden. Wij werken samen waar dit nuttig is voor het openhouden van kanowater. Verder varen wij een heel duidelijke eigen koers. Dus opkomen voor de belangen van de recreatieve kanovaarder, 100% financieel onafhankelijk, geen subsidies, een lage contributie, een heel uitgebreide vaarkalender, een mooi blad dat alleen op de recreatieve kanosport is gericht en dit alles uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers met een passie voor het kanovaren.

Jubileum KV Dorestad
In februari bestaat Kanovereniging Dorestad 25 jaar. Tijdens de viering van dit jubileum is de vereniging gefeliciteerd namens de TKBN en is als aandenken een jubileumbankje aangeboden. Graag wensen wij de vereniging met haar natuurvriendelijke watersport een mooie toekomst tegemoet.

Rubriek Verenigingszaken
In de loop der jaren verschijnen in Kanotities artikelen die voor een kanovereniging nuttig zijn. Zoals over verzekeringszaken en wetgeving. Het bestuur wil hier meer structuur aan geven door onder de noemer Verenigingszaken geregeld een aspect onder de loep te nemen. Zo staat in deze Kanotities een artikel over het wijzigen van verenigingsstatuten.

Enquête Overlast waterplantengroei
Landelijk is onlangs een enquête gehouden n.a.v. overlast door waterplantengroei op de Randmeren in het afgelopen jaar. Wij hebben onze verenigingen gevraagd om respons te geven.