Bestuursnieuws 2015-5

Kanofoto’s gezocht

Nu Kanotities in kleur verschijnt zijn zoeken wij naar goede kanofoto’s op groot formaat. Misschien staat straks jouw foto op de omslag of in het blad. Een geschikte foto vertoont géén datumprint en heeft een formaat van 4 of 5 Mb. Als personen op de foto herkenbaar zijn, vraag hen dan wel toestemming voor gebruik in ons blad. Stuur je foto’s op naar de Coordinator vaarkalender.

Lid bij meerdere verenigingen

Het komt heel weinig voor dat een lid bij twee TKBN-kanoverenigingen gelijktijdig lid is. In die sporadische gevallen staan er dus twee lidmaatschappen op hetzelfde adres ingeschreven. De TKBN kent voor meerdere lidmaatschappen op één adres het gezinslidmaatschap. Dit biedt een elegante wijze om een dubbel verenigingslidmaatschap te administreren zonder het lid tweemaal contributie te laten betalen. In 2016 kan de regeling worden ingevoerd.

Kaderdag regionaal vertegenwoordigers

Op zaterdag 21 november a.s. komen het bestuur en de regionaal vertegenwoordigers bij elkaar. In dit jaarlijks overleg komen de successen en de knelpunten van de belangenbehartiging aan bod. Het openhouden van vaarwateren, aandacht voor benodigde overdraagplaatsen, sluistoegankelijkheid en knelpunten m.b.t. varen in natuurgebieden is ons aller belang. Daarbij is kanosport schoon, stil en natuurvriendelijk en dit moeten we met elkaar blijven uitdragen.

 

Opzegging Platform Waterrecreatie

De TKBN was destijds een der oprichters van het Watersportberaad, een overleg van de kleine watersporten dat gericht was op de belangenbehartiging. Het overleg groeide uit tot het huidige platform waarin ook de grote watersporten deelnemen, waardoor het niet duidelijk is welke plaats de recreatieve kanoërs hier in hebben.

Nu heeft het platform voor 2016 een nieuwe contributiestructuur vastgesteld waarin de lasten onevenredig verdeeld zijn over de bonden. De TKBN maakt vanaf najaar 2015 gemotiveerd bezwaar tegen deze contributiestructuur. Het platform komt niet tegemoet aan dit bezwaar. Daarmee staan de kosten niet meer in verhouding tot de toch al geringe baten. De TKBN heeft zodoende het lidmaatschap van het platform opgezegd. Dit past ook bij het in de AV vastgestelde TKBN beleid dat gericht is op prioriteit geven aan een aantal hoofdzaken passend bij de beschikbare menskracht en middelen.

Vacatures: advertentiewerver

Het bestuur bespreekt geregeld de vacatures. Belangrijk is een Advertentie acquisiteur, om de broodnodige advertenties in Kanotities te krijgen en daarmee de kosten van het blad te drukken. Spreekt deze klus je aan, neem dan gauw contact met het bestuur, we kunnen jouw hulp goed gebruiken.

Vacatures: 2e secretaris

De TKBN groeit! En dat betekent o.a. meer werk voor de secretaris. De 2e secretaris kan letterlijk groeien in deze functie. Je begint met bestuursvergaderingen bij te wonen, dan raak je thuis in wat er te doen is. Tijdens vakantie van het servicepunt verzorg je de binnenkomende post en al doende kun je ook de secretaris vervangen tijdens diens vakantie. Het bestuur vergadert niet in het pluche en niet in colbert of stropdas. Heb je zin om het bestuur te komen helpen? Neem dan gauw contact op.

geplaatst: 04 nov 2015