Bestuursnieuws 2014-6

Afscheid Regionaal Vertegenwoordiger Zuid-Holland

Ab Kuling heeft aangegeven te stoppen met de taak van regionaal vertegenwoordiger. Ab heeft deze taak precies 4 jaar gedaan en met veel enthousiasme. Tijdens de kaderdag in november j.l. heeft hij afscheid genomen. Het bestuur dankt Ab ten zeerste voor zijn actieve bijdrage aan de recreatieve kanosport in de afgelopen 4 jaar.

Vacatures Regiovertegenwoordiging

De TKBN zoekt vrijwilligers voor de vacatures van regionaal vertegenwoordiger van Gelderland (Betuwe en Achterhoek zijn ingevuld), Zuid-Holland, Zeeland en Brabant (Biesbosch is ingevuld).

Als regiovertegenwoordiger leg je contacten (met o.a. gemeenten, waterschappen, provincie) om de belangen van kanoroutes te behartigen. Om een beeld te krijgen van de functie van regiovertegenwoordiger kun je de rubrieken “Van onze Belangenbehartigers” en “Van de commissies” lezen. De functie is net zo breed als je het zelf maakt.

Kaderleden gezocht

Wij zoeken tochtleiders voor wildwater en grootwater, en voor de vacature van de PR functie, wat o.a. vooral inhoudt de promotie van de recreatieve kanosport. Ook zoeken we een opvolger voor de penningmeester die na vele jaren trouwe dienst deze taak weleens wil stoppen. Wil je een bijdrage geven aan de TKBN? Neem dan contact op met het bestuur.

Kaderdag met de regionaal vertegenwoordigers

In november is het jaarlijks overleg met de regiovertegenwoordigers gehouden. Een belangrijk deel van de dag is ingeruimd om met elkaar te discussiëren over het beleid van de TKBN. Het bestuur wil de leden actief betrekken bij het ontwikkelen van beleid en het bespreken van beleidskeuzes. Het overleg met de regiovertegenwoordigers was hiertoe een eerste gelegenheid. Zie ook het onderwerp “Leden meer betrekken bij het beleid”.

Nieuwsbrief

De eerste nummers van de Nieuwsbrief zijn verschenen. Leden hebben soms moeite met het zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarom staat op de website (zie hoofdscherm links bij Download Informatiefolders) een instructie met alle stappen om je aan te melden. In de Nieuwsbrief lees je naast de komende activiteiten van de vaarkalender ook de allernieuwste evenementen waaraan je kunt meedoen.

Contributie 2015

De TKBN handhaaft de contributie voor het vijfde jaar op het niveau van de voorgaande jaren. Het bestuur let goed “op de kleintjes” en ondanks de inflatie in de afgelopen 5 jaar konden tekorten worden voorkomen. De contributie per gezin (of andere samenlevingsvorm) blijft dus ongewijzigd. Verenigingen genieten overeenkomstig de statuten een korting op de basiscontributie. Kijk op de website wat u krijgt voor het lidmaatschap.

Betaling contributie

De persoonlijke leden ontvangen binnenkort de contributienota voor 2015. Als u gaat betalen, let er dan s.v.p. op dat u niet automatisch de gegevens van voorgaand jaar overneemt.

Vriendelijk maar dringend verzoek om bij de betaling het nummer dat op de factuur staat te vermelden; doe dit s.v.p. nauwkeurig. Met dit nummer kan de ledenadministratie de betaling automatisch verwerken, wat veel tijd scheelt.

Tips voor de betaalopdracht: gebruik voor het elektronisch betalen een Bankgiro/gewone overschrijving.

* Het factuurnummer (4×4 cijferblokken) is GEEN betalingskenmerk voor een acceptgiro, maar dient te worden ingevuld als “omschrijving” of “mededeling”.

* De ING rekening herkent bij een betaalopdracht niet altijd de naam “TKBN Ledenadministratie”; gebruik dan voluit “Toeristische Kano Bond Nederland”.

* Gebruik het IBAN rekeningnummer NL69INGB0000462438 van de ledenadministratie.

Leden meer betrekken bij het beleid

Hoe kunnen de leden (en verenigingen) actief betrokken worden bij het ontwikkelen van beleid? De Rondvraag van de jaarlijkse Algemene Vergadering biedt onvoldoende tijd om uitgebreid met elkaar te discussiëren. Vanuit de verenigingen is al eens gezegd dat men niet uitziet naar extra vergaderingen. Voorstel is nu om aansluitend aan de Algemene Vergadering een extra overleg te houden: een kort en krachtig opinievormend overleg. Niet onder de formele structuur van de ledenvergadering met eventuele stemmingen en reglementen, maar gewoon meningsvorming met elkaar. In Kanotities staat de Vooraankondiging van de Algemene Vergadering 2015 met aansluitend een Beleidsvergadering, mét de vraag om onderwerpen voor deze vergadering aan te dragen.

geplaatst: 06 jan 2015