Bestuursnieuws 2014-5

Werven kaderleden

De TKBN zoekt nog vrijwilligers voor de vacatures van regionaal vertegenwoordiger van Gelderland, Zeeland en Brabant (de delen Betuwe, Achterhoek, Biesbosch zijn ingevuld), tochtleiders voor wildwater en grootwater, en voor de vacature van de PR functie, wat o.a. inhoudt beurzen organiseren en de promotie van de recreatieve kanosport. Spreekt een van de functies je aan neem dan contact op met het bestuur.

Nieuwsbrief

De eerste nieuwsbrief is verstuurd. Ter extra bekendheid van de nieuwsbrief is de eerste uitgave aan de verenigingen gestuurd met de vraag deze door te sturen naar de leden. De invulinstructie om je aan te melden voor de nieuwsbrief staat, aangevuld met extra uitleg vanuit de eerste ervaringen, elders in deze Kanotities.

Leeftijdsverschuiving

Het Duitse kanobondsblad signaleert dat t.g.v. de vergrijzing het aantal jeugdleden in de kanosport naar verhouding daalt. Daarnaast krijgt de jeugd tegenwoordig een overweldigend aanbod aan informatie en activiteiten tot zich. De rustigere natuursporten zijn niet meer de eerste topic. Jonge gezinnen hebben ternauwernood tijd voor alles wat op hen afkomt naast het moeten werken aan het behoud van hun baan en daarmee huis en hypotheek. Het zijn de daarop volgende leeftijdsgroepen die om zich heen kijken naar een nieuwe en gezonde uitdaging in de frisse lucht.  De verschuiving van leeftijdsgroepen biedt nieuwe kansen voor de recreatieve kanosport.

Lidmaatschap Platform Waterrecreatie

Het Platform gaat de contributie verhogen. De TKBN heeft gemotiveerd bezwaar gemaakt en verwijzend naar de bijdrage per aangesloten bond een contributieverlaging voorgesteld. Het TKBN-bestuur legt de focus op activiteiten die direct bijdragen aan het bevorderen van de recreatieve kanosport. Het Platform is van belang, maar de TKBN verlangt wel dat haar contributiebijdrage in evenwicht blijft met die van de andere aangesloten bonden.

Kaderdag regionaal vertegenwoordigers

Jaarlijks komen het bestuur en de regionaal vertegenwoordigers bij elkaar om de successen maar ook knelpunten van de belangenbehartiging te bespreken. Het openhouden van vaarwateren, aandacht voor benodigde overdraagplaatsen, sluistoegankelijkheid en knelpunten m.b.t. varen in natuurgebieden komen ter sprake. Kanosport is schoon, stil en natuurvriendelijk en dit moeten we met elkaar blijven uitdragen.

TKBN vaantjes

Buitenlandse kanoverenigingen overhandigen vaak een clubvaantje als ze bij andere verenigingen te gast zijn. De TKBN deelt ook vaantjes uit bij bezoek aan buitenlandse verenigingen. Wil je voor jouw buitenlandse tochtplannen vaantjes meenemen, weet dan dat je ze kunt bestellen via de shop op de TKBN website.

geplaatst: 18 nov 2014