Bestuursnieuws 2014-4

Jubilerende kanoverenigingen

Vier kanoverenigingen bij de TKBN bestaan in 2014 dertig jaar. Het zijn de kanoverenigingen Aquavite, De Futen, Driestromenland en De Goudse Peddel. Het bestuur heeft aan deze verenigingen een felicitatie gestuurd.

Archief kanoroute informatie

De TKBN beschikt over de nodige kanoroutes op papier. Soms zijn die na een eerste uitgave niet in herdruk gekomen. Ter voorkoming dat al deze informatie ooit verloren raakt is het plan om de beschikbare documentatie digitaal op te slaan met als bijkomend voordeel dat niet langer in archieven, laden of oude ordners gezocht hoeft te worden naar dit materiaal. Ook de jarenlang in de vaarkalender gepubliceerde kanotochten vormen een grote schat aan kanoroutes en zijn ook van belang om te behouden. Het bestuur verwacht dit najaar het archief op te zetten.

Werven kaderleden

In twee regio’s mist de TKBN nog een regiovertegenwoordiger: in Brabant (Biesbosch is ingevuld) en Gelderland (Betuwe en Achterhoek zijn ingevuld). Is er iets voor jou bij?

Maar we willen ook (meer) varen en zien in het tochtenaanbod ruimte voor grootwater en het midweekvaren. Het laatste is met name een leuke kans voor degenen met meer tijd doordeweeks. Heb je zin om de vaarcommissies te versterken neem dan contact met ons op.

Versterken contact met de verenigingen

N.a.v. een vraag in de Algemene Vergadering (zie vorig Bestuursnieuws) is in het bestuur besproken welke mogelijkheden wij zien voor meer contact. Nadrukkelijk is gevraagd om het antwoord niet te zoeken in frequent vergaderen met de verenigingen, want men vergadert al zo veel. Het bestuur ziet een praktisch haalbare oplossing en legt dit aan de verenigingen voor.

Nieuwsbrief

Het plan voor een digitale nieuwsbrief is een stap verder. De inhoud moet actueel zijn, van belang voor de leden en niet in Kanotities thuis horen. Het zal vooral gericht zijn op het stimuleren tot actief meevaren en verwijzen naar Kanotities voor alle details over de komende tochten. Bestuursnieuws dat voor alle leden van belang is staat in Kanotities en komt niet in de nieuwsbrief. Kortom, de nieuwsbrief is totaal iets anders dan ons blad Kanotities. Lees elders in deze Kanotities hoe je de nieuwsbrief kunt gaan ontvangen.

Knelpunt op de Reusel

Op de Reusel in Brabant is plaatselijk het varen onmogelijk door ondiepten, stenen en verzanden. Dit geldt met name direct ten noorden van het Wilhelminakanaal. De lokale kanoverhuurder is er mede de dupe van. Er is contact opgenomen met het waterschap voor overleg ter oplossing van het knelpunt. Tevens krijgt het waterschap een exemplaar van het Vaarwegenrapport uitgereikt.

geplaatst: 27 sep 2014