Bestuursnieuws 2014-3

Kanovaarwegenrapport

Het rapport “Kanovaarwegen in Nederland” is goed ontvangen. Ook onze Regiovertegenwoordigers zijn blij met het rapport. Het is een prima ondersteuning bij hun werk. Zij ontvangen positieve reacties vanuit hun netwerk, zoals hun contacten bij waterschappen. De instanties die het rapport inmiddels hebben ontvangen stellen het duidelijk op prijs dat de kanowereld dit praktische rapport heeft uitgebracht.

Ledenprogramma

Tegelijk met de invoering van IBAN-nummers heeft de ING-bank wijzigingen aangebracht in de gegevensstructuur van de bankgegevens. Dit had tot gevolg dat de contributiebetalingen niet meer automatisch konden worden verwerkt in onze ledenadministratie. Het ledenprogramma is onlangs aangepast zodat de ledenadministratie alle betalingen weer automatisch kan verwerken.

Ook werken we aan verbetering van enkele overzichten waarmee het bestuur maandelijks meer overzicht heeft over de facturatie van de contributies en kanoverzekeringen.

Kanovaren in België

Op een aantal wildwaterrivieren in België gelden beperkingen voor kanovaarders die geen lid zijn van een Belgische Kanovereniging. Dat is natuurlijk erg jammer en omgekeerd kent ons land zulke beperkingen niet in de kanosport. We nemen contact op met de Belgische Kano Bond om te zien wat hier kan verbeteren.

Wildwaterbaan Hardenberg

Dichter bij huis is de wildwatercommissie naar de opening van de wildwaterbaan in Hardenberg geweest. Het is een leuke baan, zeker voor beginnende wildwatervaarders en de toegang is vrij.

Nieuwsbrief

Al langer leeft in het bestuur het idee om leden een digitale nieuwsbrief te kunnen sturen. De beperking van een nieuwsbrief is dat niet alle leden actief gebruik maken van email. Een nieuwsbrief is vooral interessant voor degenen die steeds op de hoogte willen zijn van de laatste berichten. Gewerkt wordt aan een opzet waarin met name aanvullingen op de actuele vaarkalender onder de aandacht komen. Zodra de nieuwsbrief in gebruik komt informeren we de leden via Kanotities en de website hoe men zich er op kan abonneren.

Versterken contact met de verenigingen

In de Algemene Vergadering merkte een vereniging op dat ze graag meer inzicht in de bezigheden van het bestuur zou willen hebben. D.w.z. dat het bestuursnieuws in Kanotities en in het jaarverslag, hoe uitgebreid ook, mogelijk niet in alle opzichten kunnen voldoen aan de wens. Het bestuur gaat na wat de mogelijkheden zijn.

Vacatures

Het bestuur bespreekt geregeld de vacatures. Belangrijk is een Advertentie acquisiteur, om de broodnodige advertenties in Kanotities te krijgen. Hoe meer advertenties in Kanotities, hoe lager de kosten van het blad worden. Spreekt deze klus je aan, neem dan gauw contact met het bestuur op. De vacature voor een coördinator voor het melden van knelpunten in vaarwateren is bij nader inzien een dubbelfunctie t.o.v. de taken van RV-ers. Het is logischer en efficiënter om via het netwerk van de RV-ers knelpunten te signaleren (zie hierna).

Knelpunten in vaarwateren

We hebben de RV-ers gevraagd om knelpunten in kanovaarwegen, door welke oorzaak dan ook ontstaan, door te geven zodat ze op de website kunnen worden vermeld. Het zijn vooral de waterschappen die deze informatie kunnen verstrekken. Bij de waterschappen in de regio’s Gooi, Vecht en Kromme Rijn staat de TKBN op de verzendlijst voor het melden van stremmingen. Als de RV-ers dit in elke regio kunnen bereiken heeft elke kanovaarder baat bij het meldpunt Knelpunten op onze website.

Vernieuwing website

Ook filmpjes kunnen nu op de website vlot worden getoond. Prompt stuurde een lid een filmpje van de Utrechtse grachtentocht toe. Met leuke beelden van de route en een muziekje ter onderstreping van de zonnige dag. Bedankt namens de TKBN!

Vraag naar website vermeldingen

Geregeld komen er vragen van goede doelen of niet kano-gerelateerde organisaties om een vermelding te krijgen op de website of een gratis advertentie in Kanotities. Het is de trend om sporten te benutten om sponsors te trekken en goede doelen te ondersteunen. Het gaat niet om de sport maar om externe sponsoring te promoten die geen enkele relatie met onze kanosport heeft. Het beleid is hierin duidelijk: de TKBN website is bedoeld om de leden te voorzien van kano-informatie. Alle daar niet toe behorende zaken leiden af van ons doel en komen niet op de site.

geplaatst: 27 jul 2014