Bestuursnieuws 2014-1

De Vaarkalender

Charles laat weten dat hij met genoegen het beheer van de Vaarkalender heeft overgedragen aan Jaap Ruiter (bekend van de trektochten buitenland). Jaap is enthousiast van start gegaan zoals u al in deze Kanotities kunt lezen. Jaap zal op 22 maart 2014 aan de Algemene Vergadering worden voorgedragen als lid van het Algemeen Bestuur. Wij wensen Jaap veel succes toe met zijn Vaarkalender.

Werving bestuursleden en commissieleden

Op 23 januari 2014 heeft het bestuur zich gebogen over de vacatures binnen de TKBN. In 2014 zal de werving van kader en bestuursleden meer structureel worden aangepakt en in een breder kader worden geplaatst. De vacatures zullen op een creatieve manier moeten worden ingevuld. In afwachting van het te ontwikkelen beleid rond de werving alvast het volgende stukje:

Onze Bond zet zich al 25 jaar actief in voor de belangen van de recreatieve kanovaarders in ons land. Het werk daarvoor wordt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers gedaan.

Ben jij ook een enthousiaste kanovaarder? Zo iemand die graag ziet dat de voorzieningen, zoals vaarwegen en kanosteigers, in stand blijven of zelfs verder worden uitgebreid?

Wellicht heb je enkele uren per week of per maand over om je in te zetten voor  de TKBN. Vraag dan bij ons informatie aan over wat je voor de TKBN kunt betekenen.

Er zijn op kortere en langere termijn vacatures voor bestuursfuncties in diverse disciplines. Ook zijn er mogelijkheden om je te ontplooien binnen de diverse commissies en er liggen andere ondersteunende werkzaamheden, afhankelijk van je kennis en achtergrond, op je te wachten. Ga de uitdaging aan. Zet je in voor je eigen passie, het kanovaren.

Je verzoek om informatie kun je sturen aan de voorzitter , of bel 030-6042285.

Nieuwe Voorzitter

Paul Campagne, treedt met ingang van 22 maart 2014 terug als voorzitter. Paul zal verder gaan als lid van het AB. Hij zal de portefeuilles redactie en de kantoorfunctie (servicepunt) onder zijn hoede nemen.

Het bestuur meent dat een nieuwe voorzitter die van buiten het huidige bestuur komt, enige tijd moet krijgen om te worden ingewerkt. Daar is nu natuurlijk geen tijd meer voor. Daarom zal het bestuur een kandidaat voorzitter uit eigen “gelederen” aan de Algemene Vergadering voordragen.

Beleidsplan

Tijdens de vorige Algemene Vergadering is afgesproken dat er een beleidsplan met doelstellingen zal worden opgesteld. Een klein comité heeft daarover een voorstel in gediend bij het bestuur. Wegens grote werklast is het bestuur helaas pas na de zomer aan dit voorstel toegekomen. Na ampel beraad is het bestuur tot de conclusie gekomen dat een kernachtig beleidsplan de voorkeur heeft. Aan dat beleidsplan moet een lijst met doelen voor het aankomende jaar worden gehangen. Daarmee wordt bereikt dat het beleidsplan zeker 5 jaar houdbaar is en dat alleen de doelen jaarlijks moeten worden gedefinieerd. Het bestuur zal het beleidsplan op 27 februari 2014 vaststellen. Vanaf die datum is het beleidsplan voor leden te downloaden via “mijn TKBN”.

Onze secretaris is (nog) ziek

In de vorige Kanotities staat dat secretaris ziek is. Inmiddels is hij met succes geopereerd en herstelt voorspoedig. Verwacht wordt dat hij met ingang van 22 maart zijn taak als secretaris weer zal kunnen opnemen. Wij wensen Charles een voorspoedig herstel toe.

geplaatst: 12 mrt 2014