Bestuursnieuws 2013-5

Vacatures commissies en bestuur

De oproepen voor nieuwe mensen hebben enkele bescheiden maar hoopvolle reacties opgeleverd. Blijft staan dat er behoefte is aan meer vernieuwing. Eén troost: in alle verenigingsleven klinkt hetzelfde geluid, dat de werkende garde tegenwoordig druk is met behoud van de eigen baan en weinig tijd over blijft voor verenigingswerk. Maar wij blijven hoopvol uitkijken naar jouw reactie!

Het gaat goed met de TKBN

Afgelopen jaar traden 3 verenigingen toe tot de TKBN. Daarnaast schreven ook vele nieuwe persoonlijke leden zich in als lid van de TKBN. En ook dit jaar hebben weer nieuwe persoonlijke leden zich aangemeld. En weer heeft een kanovereniging besloten om toe te treden tot de TKBN. Al deze verenigingen motiveren hun stap door te verwijzen naar het nut dat zij zien in de TKBN als bond voor de recreatieve toerkanosport.

Stremmingen vaarwateren

Het nieuwsbericht Stremmingen Vaarwateren op de TKBN website wordt dagelijks geraadpleegd. De inhoud van het bericht wordt continue geactualiseerd. Aan de regionaal vertegenwoordigers willen wij nogmaals vragen om het waterschap in uw regio te verzoeken om het TKBN Servicepunt op de verzendlijst van berichten m.b.t. stremmingen te zetten.

Vaarwegenrapport

Het project Vaarwegen nadert de afronding: het wachten is op de laatste tekeningen en schetsen. Hierna is het rapport gereed en komt beschikbaar in drukvorm en op CD-Rom. Het is vooral bestemd voor overheden die te maken hebben met projecten die direct of indirect van invloed zijn op kanowateren. Logischerwijs komt de uitgave ook ter beschikking voor de belangenbehartigers zoals de regionaal vertegenwoordigers.

Opleidingenenquête

Op het moment van samenstellen van deze Kanotities zijn nog geen gegevens bekend van de reacties op de enquête die in het juninummer heeft gestaan. In het decembernummer komen we er op terug.

geplaatst: 04 nov 2013