Bestuursnieuws Kanotities 2013 nr 4

Vacatures commissies en bestuur

Middenin de vorige Kanotities zat een brief, een oproep aan de lezers om de TKBN te helpen versterken en verjongen. Heb je er al over nagedacht? Nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën in! De recreatieve kanosport is het waard om in ons land – boordevol met kanowater – een gezonde buitensport te blijven.

PR voor de kanoverenigingen én TKBN

In vervolg op eerdere voorstellen om Kanotities na het lezen niet weg te gooien maar te benutten voor PR, is tijdens de overlegronde bij de kanoverenigingen een nieuwe tip gegeven. Namelijk bereik extra PR voor de kanovereniging door Kanotities na het lezen te voorzien van een strooifolder van de kanovereniging en dit dan neer te leggen bij de huisarts, tandarts, fysiotherapie, school, bibliotheek of gemeentehuis. Uiteraard daar even vragen of het blad op de leestafel mag worden neergelegd om aandacht te vragen voor het kanovaren als een gezonde actieve sport voor alle leeftijden in de gemeente. Doen!

Cursusnieuws

Heb jij al gereageerd op de opleidingsvoorstellen die in de vorige Kanotities zijn gelanceerd? Of ben je lid van een kanovereniging en is er daar interesse? Het cursusaanbod is uniek voor de kanowereld met zo’n breed pakket aan cursussen voor degenen die actief zijn in het verenigingsleven. Lees de vorige Kanotities er nog even op na en reageer dan. Je kunt de vragenlijst ook op de website vinden, onder Commissies / Opleidingen / Enquête.

 

Knooppuntenroutes voor kanovaren

In de vorige Kanotities is de lezers gevraagd om te reageren op een artikel over knooppuntenroutes dat op onze website staat. Stel je vaart in een jou onbekend gebied en met de waterkaart erbij is niet duidelijk welke vaart je in moet. Als er nu knooppuntenbordjes zouden staan, welk type bordje lijkt jou het meest bruikbaar? Lees het artikel op de website voor de uitleg. Graag reacties op dat artikel naar de coordinator vaarkalender.

Tochtverslagen na de vakantie

Kom met jouw verhaal van kanotochten in de vakantie. Waar ben je geweest? Mooi vaarwater? Plezierige campings? Leuk voor de kinderen? Heb je nog een kanocursus gevolgd? Vertel kort je belevenissen, wees niet bang voor taalfoutjes (de redactie poetst die wel weg). Voor andere kanovaarders kan jouw stukje de opstap naar een volgende kanovakantie zijn. En je maakt Kanotities nóg boeiender! De redactie ziet jouw stukje graag.

Versnellingskamer Groene Hart

Onder deze benaming zijn in de afgelopen maanden bijeenkomsten gehouden ter bevordering van het kanovaren in het Groene Hart. Alle partijen die nodig zijn om resultaat te bereiken zijn hierbij aanwezig, zoals waterschappen, gemeenten, ondernemers en vanuit de kanowereld de regiovertegenwoordigers. Resultaten zullen o.a. via de rubriek Kanonieuws bekend worden gemaakt: er staat nu reeds een eerste resultaat!

21-9-2013