Bestuursnieuws 2013-3

 

Bestuursnieuws Kanotities 2013 nr 3

Kanotities niet weggooien na het lezen!

In de laatste Algemene Vergadering is voorgesteld om in Kanotities een oproep te doen, dat men het blad na het lezen niet weggooit, maar bij de huisarts, tandarts, fysiotherapie, school, bibliotheek of gemeentehuis vraagt of het blad daar op de leestafel mag worden neergelegd om aandacht te vragen voor het kanovaren als een gezonde actieve sport voor alle leeftijden. En wie weet werf je er nieuwe leden mee. Doen!

 

Doelstellingen

Met de TKBN gaat het goed: er is een breed vaarprogramma, een goed gevuld blad Kanotities en een goed lopend netwerk van regiovertegenwoordigers. Daarmee zijn de hoofdzaken sterk ingevuld: varen, informatie en belangenbehartiging. Op langere termijn moet ook gekeken worden hoe de activiteiten in de toekomst voortgaan. Vanuit de Algemene Vergadering is een voorstel voor de aanpak gekomen. Dat hangt nauw samen met de beschikbaarheid van vrijwilligers. Daarom start het bestuur een actie tot het werven van vrijwilligers voor bestuur en commissies.

 

Cursusnieuws

In deze Kanotities lees je over een constructief initiatief met een unieke aanpak voor de kanowereld. Het idee is gelanceerd in de Algemene Vergadering, waar Kanowaard heeft aangeboden te komen met een opleidingsplan. Het mes snijdt nu aan twee kanten: het plan belast het bestuur en de commissies niet, terwijl er een breed scala aan cursussen kan worden ontwikkeld. Dit gaat vooral om nuttige kadercursussen voor zowel commissieleden als verenigingsbestuurders. Vaartechnische cursussen hebben in dit plan nu eens niet de overhand; dat soort cursussen worden bij veel kanoverenigingen en kanoscholen gegeven.

 

Oproep tochtverslagen en kanonieuws

Je hoeft geen volleerd schrijver te zijn om een leuk of nuttig verslag van een tocht te maken. Kom met je verhalen van waar je hebt gevaren in de vakantie, of heb je ergens een kanocursus gevolgd? Vertel er over, ook een ander kan er iets aan hebben. En je maakt Kanotities nóg boeiender! Heb je een handig ding gevonden of zelf gemaakt voor gebruik bij de kano? Laat het weten! Stuur het naar de redactie. We zien het graag.

geplaatst: 21 sep 2013