Bestuursnieuws 2013-2

Bestuursnieuws Kanotities 2013 nr 2 

Bijeenkomst Vaarwegenrapport 

Op 23 februari is het concept Vaarwegenrapport besproken in een geanimeerde ochtendbijeenkomst van de belangenbehartigers van het Watersportverbond en de TKBN. Het project zit goed op schema en met alle besproken punten kan de laatste slag gemaakt worden. Volgens plan komt het rapport deze zomer gereed.

Bijeenkomst Regionaal Vertegenwoordigers 

Aansluitend aan de bijeenkomst van het Vaarwegenrapport is ’s middags een bijeenkomst gehouden met de regionaal vertegenwoordigers. Dankzij de vooraf verspreidde rapportage per regio was iedereen geïnformeerd over de stand van zaken en was er tijd om knelpunten en enkele voorbeeldprojecten te bespreken. De regiovertegenwoordigers vormen een actieve groep en alle kanovaarders in ons land hebben profijt van hun inzet.

Terugblik Algemene Vergadering

Voor deze vergadering was de TKBN te gast bij kanovereniging Lelystad. Ondanks de ijzingwekkende koude harde wind buiten was het binnen lekker warm, met dank aan de gastheren! Aandacht is gevraagd voor de dubbelfuncties in het huidige bestuur, temeer daar dit jaar twee bestuursleden zijn afgetreden. Vanuit de vergadering zijn voorstellen gegeven voor versterking van het bestuur. In 2014 houdt de TKBN haar contributie ongewijzigd. Het verslag van de Algemene Vergadering wordt op de website gepubliceerd en een korte verslag staat in Kanotities nr2. 

Versterking bestuur

Al geruime tijd zoekt het bestuur naar versterking. Bestuurswerk betekent niet vele avonden per week vergaderen; het bestuur komt circa 6x per jaar bijeen en veel gaat tussendoor via de email. Je kunt het bestuur ook helpen versterken met deeltaken. Zoals tochten verzamelen voor de vaarkalender, tochten leiden en organiseren, het canadeesvaren helpen trekken, een beursdag organiseren. En we zoeken leden om simpelweg het bestuur te versterken door mee te denken en mee te discussiëren. In de laatste ledenvergadering is nog eens benadrukt dat wij met elkaar vooral moeten werken aan een goede kwaliteit van de hoofdzaken waar we voor staan: varen en vaarwateren open houden. Dáár zoeken we mensen voor.

Regionaal vertegenwoordiger Betuwe

Het verdwijnen van kanosteigers langs de Linge was voor Karine van Drunen, lid van KV Driestromenland, reden om actief te worden in de regio en contact te zoeken bij de beheerder van deze steigers. Nadat zij had deelgenomen aan de bijeenkomst van de regiovertegenwoordigers op 23 februari volgde haar besluit om voor de Betuwe de belangenbehartiging ter hand te nemen. Wij verwelkomen Karine als regionaal vertegenwoordiger voor de Betuwe. 

Vacatures regionaal vertegenwoordigers

Met de invulling van de Betuwe is het zuidwesten van de provincie Gelderland voorzien van een vertegenwoordiger. Verlaagt dit de drempel voor iemand om de resterende vacature van Gelderland op te pakken? 

Een nieuwe vacature die ontstaat is in Groningen, waar Jan Derk Siebenga heeft laten weten om gezondheidsredenen te willen stoppen. Als u belangstelling hebt laat het weten, Jan Derk wil graag een opvolger inwerken. Tot slot, in Noord-Brabant staat de vacature al langer open en ook daar hopen wij op invulling.

IBAN-code bij betalingen 

Voor de TKBN heeft de invoering van IBAN geen grote gevolgen. Het IBAN nummer van de TKBN staat in de Colofon voorin Kanotities en zal later dit jaar ook op facturen worden toegevoegd.

geplaatst: 05 jun 2013