Bestuursnieuws 2012-3

 

Bestuursnieuws Kanotities 2012 nr 3

Welkom KV Meander
Kanovereniging Meander uit Baarn heeft zich dit voorjaar aangesloten bij de TKBN. Wij heten de vereniging van harte welkom. De kanovereniging heeft een mooie locatie op het Ocrieteiland aan de Eem in Eembrugge. De vereniging heeft veel ervaring met groot water en komt vaak op het Gooimeer. De TKBN hoopt uiteraard op een verbreding van het grootwatervaren met tochten van KV Meander voor de vaarkalender. De vereniging is gevraagd om zich in een volgende Kanotities voor te stellen.

Jubilerende Kanoverenigingen
In 2012 vieren meerdere kanoverenigingen een jubileum, namelijk KCC Never Dry en KV De Peddelaars beide 80 jaar, KV Lelystad 30 jaar, KC Tilburg 25 jaar en KV Meander eveneens 25 jaar. Ook vanaf deze plaats willen wij graag deze verenigingen van harte feliciteren namens de TKBN. Graag verbinden wij daaraan de wens dat de kanosport als natuurvriendelijke watersport in ons land een mooie toekomst mag blijven tegemoet zien.

Aanscherping wetgeving Drank- en Horecawet
Per 1 juli 2012 worden de boetes bij overtreding van deze wetgeving fors verhoogd. Voor kanoverenigingen met kantineactiviteiten is deze wetgeving van belang. In de brochure Wet- en Regelgeving voor de Kanovereniging staat de belangrijkste wetgeving genoemd. Deze brochure is enkele jaren geleden aan de kanoverenigingen gestuurd en ook nieuwe verenigingen hebben de brochure ontvangen. De brochure is verkrijgbaar, aan een nieuwe versie wordt gewerkt. We verwachten dat deze ultimo september beschikbaar zal zijn.

Meldpunt Knelpunten, Stremmingen en Vaarverboden
Op de TKBN website is onder het kopje Belangenbehartiging een meldpunt gemaakt om voor de kanosport van belang zijnde knelpunten en stremmingen m.b.t. de Nederlandse wateren te melden. De resultaten worden verzameld op de website in de rubriek Nieuws onder Belangenbehartiging.

Varen doe je samen!
Stichting Recreatietoervaart Nederland heeft twee nieuwe folders online gezet. Het gaat om de folders ‘Communicatie op het water’ – die in samenwerking met Agentschap Telecom en Rijkswaterstaat is opgesteld – en de folder ‘Vlot en veilig door brug en sluis’. De folders zijn gratis te downloaden op de website www.varendoejesamen.nl/article/article/id/72/itemid/98/

Belangenbehartiging – De Veenvaart
In Drenthe wordt gewerkt aan een nieuwe vaarverbinding vanaf de Hoogeveense Vaart bij Emmen naar Ter Apel. Deze verbinding doorkruist de Hondsrug en maakt het mogelijk om vanuit zuidoost Drenthe te varen naar Groningen en naar de Ems in Duitsland. Met 4 kilometer nieuw gegraven kanaal en twee nieuwe sluizen komt de verbinding tot stand. Voor de kanovaarder is van belang dat het plan voorziet in kanovoorzieningen zoals overdraagplaatsen. Volgens plan is de verbinding in 2013 gereed. Andere resultaten van onze regiovertegenwoordigers vindt u in de rubriek “Van onze Commissies”.

geplaatst: 17 jun 2012