Bestuursnieuws 2012-2

 

Bestuursnieuws Kanotities 2012 nr 2

Terugblik Algemene Ledenvergadering
Een vlot verlopen vergadering met aandacht voor het verstevigen van de bond, uitbreiding kader, vergrijzing, PR en ledenwerving, de financiën. Ook in 2013 houdt de TKBN haar contributie ongewijzigd. Bijzonder verheugend is dat in de vergadering Jeannet Dijkstra zich beschikbaar heeft gesteld om de functie van regionaal vertegenwoordiger Limburg op te pakken.
De vergadering was te gast in het vernieuwde clubgebouw van KV De Goudse Peddel.

Regionaal vertegenwoordiger Limburg
Helaas moest de TKBN na drie jaar afscheid nemen van Pierre Gorissen als regionaal vertegenwoordiger in Limburg. T.g.v. de bezuinigingen van overheidswege in kunst en cultuur eist zijn werk steeds meer tijd, wat nu zelfs ten koste van het vrijwilligerswerk gaat. Pierre wist op kordate wijze contacten te leggen bij overheden en waterschappen met als resultaat een actieve inbreng in de ontwikkeling van kanomogelijkheden in Limburg en de omringende regio. De TKBN dankt Pierre hartelijk voor de krachtige inzet in de afgelopen drie jaar.

Regionaal vertegenwoordigers en samenwerking Watersportverbond
Begin dit jaar is met het Watersportverbond (WSV) overleg gevoerd. Het WSV sprak uit het bestaan van de TKBN te respecteren en niet uit te zijn op een fusie. Het WSV noemt een goede samenwerking met de TKBN van belang voor alle kanovaarders. De samenwerking op het gebied van de belangenbehartiging in de regioteams van het WSV wordt voortgezet in de komende drie jaar, waarbij de kosten van de betreffende vrijwilligers bij de eigen organisaties worden gedeclareerd. De kosten van de ondersteuning van de regioteams door medewerkers van het Watersportverbond worden door het Watersportverbond gedragen.

Marker Wadden
Natuurmonumenten wil in het Markermeer een groot natuurgebied ontwikkelen. Dit plan is mogelijk gemaakt door een gift van de Postcodeloterij. De te ontwikkelen natuur met de kreken vormt een gebied bij uitstek voor de natuurvriendelijke kanosport. Voor beginnende grootwatervaarders is het een pracht gelegenheid om op de grens van klein, middel en groot water te oefenen. Bij zwaar weer biedt het veilige beschutting voor de oversteek van het Markermeer en het levert de broodnodige pauzeplekken tussen Enkhuizen en Lelystad. Ook andere watersporters hebben alle belang bij dit plan, zodat de TKBN bij het Nederlands Platform voor Waterrecreatie en bij het Watersportverbond aandacht voor het plan gaat vragen. Het gebied valt onder de regionaal vertegenwoordiger Flevoland en deze vraagt de kanosport om onderling contact en afstemming over de plannen.

Meldpunt knelpunten, stremmingen en vaarverboden
* Knelpunten. Kom je een knelpunt tegen in de doorvaart van een vaarwater, meldt het dan via het meldpunt. Voorbeelden zijn een overdraagplaats zonder kanosteiger of een te lage brug.
* Vaarverboden. De TKBN wil de kanovaarder een overzicht van vaarverboden bieden. Dat zijn de wateren waar niet mag worden gekanood of alleen met een vergunning. Ook handig om te weten is of een water een bepaald deel van het jaar is verboden, zoals in het broedseizoen.
* Stremmingen. Stremmingen zijn tijdelijke afsluitingen zoals door onderhoud aan een brug, baggeren, enzovoorts en waarbij de doorvaart voor kano’s onmogelijk is. Op de TKBN website staat hiervoor een overzicht van actuele stremmingen.

Op de TKBN-website staan onder de Commissie Belangenbehartiging drie invulformulieren om de knelpunten, stremmingen en vaarverboden die je in ons land tegenkomt te melden. Stuur het formulier in naar het meldpunt: belangenbehartiging

Ledenpasjes
Bij Kanotities van april wordt het nieuwe ledenpasje meegestuurd. Bewaar dit pasje goed, want in Kanotities staan het hele jaar advertenties die aantrekkelijke kortingen geven bij vertoon van deze lidmaatschapskaart.

geplaatst: 22 apr 2012