Bestuursnieuws 2012-1

 

Bestuursnieuws Kanotities 2012 nr 1

Doel van het bestuursnieuws
Tijdens de ALV van 2010 is het bestuur gevraagd om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten van het bestuur. Dat kan op velerlei manieren, zoals het verspreiden van notulen van vergaderingen. Deze verslagen bevatten vaak geen afgeronde onderwerpen, maar stukjes eruit. In het Bestuursnieuws zijn deze stukjes samengevat tot één geheel.

Mijn TKBN
Raadpleeg regelmatig www.tkbn.nl U blijft dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en eventuele wijzigingen in de vaarkalender. Kijk dan meteen ook even op “Mijn TKBN”. Daat staan zaken die alleen voor u toegankelijk zijn. Hoe u op “Mijn TKBN” kunt inloggen leest u ook op onze site.

Bestuurlijk overleg met kanoverenigingen
Afgelopen najaar is gestart met bezoeken aan de kanoverenigingen met als doel te onderzoeken waar de verenigingen en de bond elkaar wederzijds kunnen versterken. Waar de ene vereniging een vraag heeft kan de andere vereniging het pasklare antwoord hebben.

Regiovertegenwoordiger Drenthe en Friesland
Voor de vacature van regionaal vertegenwoordiger voor Drenthe heeft de heer Gerard de Haan zich aangemeld. Voor de vacature in Friesland hebben de heren Lieuwe Blanksma en Fokke Nijdam zich samen aangemeld. Beiden zijn al jaren actief voor de kanoroutes in het grensgebied van Groningen, Friesland en Drenthe. Hierbij wordt samengewerkt met Jan Derk Siebenga, de regionaal vertegenwoordiger in Groningen, en met het regioteam van het watersportverbond. Allen welkom voor de versterking van de belangenbehartiging.

Welkom KV Aquavite
Kanovereniging Aquavite uit Almere heeft zich ingaande 2012 aangesloten bij de TKBN. Dat is heel verheugend en wij heten de vereniging van harte welkom. De kanovereniging heeft haar clubgebouw aan het Gooimeer in Almere-Haven en heeft zodoende ook veel ervaring op grootwater. De vereniging heeft voor 2012 een viertal grootwatertochten voor de vaarkalender aangeboden. De vereniging is gevraagd om zich in een volgende Kanotities voor te stellen.

Gezocht: opvolging voor ons servicepunt
Na heel wat jaren het TKBN servicepunt te hebben ingevuld heeft Kees Booster laten weten te moeten stoppen met deze taak. Het is geen drukke functie, een belangrijk deel is het doorsturen van de binnenkomende post en het beantwoorden of doorsturen van vragen. Ook het telefonisch spreekuur komt hier binnen, maar tegenwoordig is dat een zeldzaamheid omdat nagenoeg alles per email gaat. Als je interesse hebt in deze functie neem dan contact op met de secretaris.

Terugblik winterdag
De winterdag is voor herhaling vatbaar, vele bekenden kwamen naar deze dag. Tegelijk ging hier in een der zaaltjes het TKBN/NKB project “Kanotoeristische Vaarwegen II” van start. Het totaal aantal bezoekers had iets groter mogen zijn. Een volgende keer is meer ruimte nodig voor de commissies, verenigingen, handelaren en voor lezingen. Ook krijgt de dag meer publiciteit zodat het nog beter onder de aandacht komt. De tweedehands markt kan nog groeien en adverteerders in Kanotities worden t.z.t. weer benaderd om deel te nemen.

geplaatst: 05 mrt 2012